Portico Estate Login

Angi et gyldig brukernavn og passord for få tilgang til Portico Estate


Ved akutt ring
Bodø: Teknisk vakt på tlf. 4400
Lofoten: Teknisk vakt på tlf. 95268334
Vesterålen: Teknisk vakt på tlf. 98258710

Support:
support.portico@nordlandssykehuset.no

Knut Stien 90731234
Per Martin Jakobsen, 91573876

Link for nedlasting av brukermanual for Portico Estate:

Steg-for-steg Meldingsmodulen
Meldingssystemer; Melde avvik, feil og forbedringer i NLSH:

Portico Estate
Er for meldinger om driftsfeil, brukerønsker,
feil/avvik knyttet til byggeprosjekt og behov for tiltak i NLSH

Nærmere presisert i dok.nr.: PR33561


DocMap
Er for meldinger om forbedringsforslag, avvik, pasienthendelser,
samhandlingsavvik og skade på personal.
For ytterligere informasjon, se dok.nr. PR0007


Se forøvrig:
Tittel: Melde avvik, forbedring eller feil. Direkte valg fra PULSEN
Dok.nr.: PR29577